Szervezetek

Állami, magyar és külföldi szakmai, érdekképviseleti/védelmi szervezetek az értékesítés és a beszerzés területeken.

 

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2011. márciusától bevezette a vállalkozások pozitív listáját. Az NFH honlapján megtalálható azoknak a vállalkozásoknak a névsora, amelyeknél három országos vizsgálati program során sem talált semmilyen rendellenességet a hatóság, a megelőző egy évben pedig nem alkalmaztak velük szemben szankciót, illetve nem volt megalapozott panasz ellenük. 

 

 Beszerzéssel foglalkozó magyar szervezetek:

 

 

Nemzetközi partnereink

Az MLBKT nemzetközi kapcsola­ta­in keresz­tül elér­hető­vé teszi az elenged­hetet­len információ­for­rá­so­kat és a leg­újabb mód­sze­rek és irány­zatok megis­me­ré­sét.

 

Az MLBKT az alábbi jelentős nemzetközi szervezetek tagja: