Jogi közlemény

Amikor a beszerzestar.hu bármely oldalára belép, elfogadja az alábbi feltételeket, még akkor is ha nem regisztrált látogatója az oldalnak.

A beszerzestar.hu  oldalakon található tartalom és felépítés az oldal kiadójának, a BeszerzésTár.hu Kft.-nek a szellemi tulajdona. A BeszerzésTár.hu Kft. fenntart minden a beszerzestar.hu oldalainak bármilyen módszerrel történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot.  A kiadó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos az oldalak bármekkora részének vagy egészének a feldolgozása és/vagy értékesítése. Kizárólag saját célra az oldalakat lementheti, kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult az így többszörözött részek adatbázisban történő tárolására, értékesítésére, további többszörözésére vagy ezeknek elősegítésére. A beszerzestar.hu oldalai szerzői jogvédelem alatt állnak, ideértve annak teljes tartalmát, felépítését. A beszerzestar.hu oldalairól információkat hivatkozásként átvehet, ha nem módosítja az eredeti információt, és ha a beszerzestar.hu-ra utalást minden hivatkozás esetében feltünteti.

A jogosulatlan felhasználás büntető és polgári jogi következményeket von maga után.  A BeszerzésTár.hu Kft. követelheti a kárának megtérítését, illetve a cselekmény abbahagyását is.

A jogszabályok és egyéb rendelkezések bármikor megváltozhatnak, valamint figyelembe véve az elektronikus kommunikációval együtt járó elkerülhetetlen veszélyeket, előfordulhat, hogy az oldalakon található információk késedelmesek, hiányosak vagy pontatlanok. A beszerzetar.hu oldalai a maximális pontosságra törekszenek, de a tájékoztatásból, a tartalomból fakadó hibákért, hiányosságokért és az ezekből származó esetleges károkért felelősséget nem vállal. Az oldalakon feltüntetett információk nem tekinthetők tanácsadásnak, vagy szolgáltatás nyújtásának.